Науково-дослідницька діяльність | Мала академія наук України (МАН)
Мала академія наук України (МАН)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ
проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України в 2017/2018 навчальному році

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами), Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2014 № 259, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за № 407/25184, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 15.09.2015 № 386 «Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2015/2016 навчальному році».

Основними завданнями Конкурсу є виявлення та підтримка інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання наполегливості, вміння формувати та відстоювати власну думку.

Загальне керівництво з підготовки та проведення Конкурсу здійснює Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент науки і освіти), загальну координацію – Комунальний заклад «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради».

Відповідальні за проведення Конкурсу в наукових відділеннях:

-літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; технічних наук; комп’ютерних наук; математики; фізики і астрономії; економіки; хімії та біології; екології та аграрних наук – Комунальний заклад «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради»;

- філософії та суспільствознавства; історії; наук про Землю – Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради.

Програмою ІІ етапу Конкурсу передбачено:

- заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

- оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;

- захист науково-дослідницьких робіт.

У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні професійно-технічних навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У Конкурсі можуть брати участь учні (вихованці) 7-8-х класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами для 9-го класу.

У II етапі Конкурсу беруть участь учасники, які посіли перші місця за підсумками І етапу Конкурсу у відповідних наукових секціях.

Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення (кількісний склад не обмежується в наукових відділеннях математики, фізики і астрономії, економіки, технічних наук, комп’ютерних наук; у секціях: «Іспанська мова», «Китайська мова», «Французька мова», «Ділова українська мова», «Геологія, геохімія та мінералогія», «Гідрологія», «Кліматологія та метеорологія»).

До місця проведення Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається наказом відповідного органу управління освітою.

Керівник команди відповідає за життя та здоров’я членів команди.

Втручання батьків учасників та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, розгляду апеляційних заяв, у роботу оргкомітету та журі забороняються.

Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись умов проведення та програми ІІ етапу Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки й експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету та журі.

У разі порушення цих вимог оргкомітет має право дискваліфікувати такого учасника.

Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами переможців. Учасники, які не стали переможцями Конкурсу, нагороджуються дипломами учасників.

Результати проведення ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказом Департаменту науки і освіти.

Витрати на організацію та проведення ІІ етапу Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Перелік наукових відділень і секцій

Малої академії наук України

Наукове відділення Секція Базова дисципліна
І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
1. Українська література Українська мова
та література
2. Зарубіжна (світова) література Українська мова та література, зарубіжна (світова) література (за вибором)
3. Російська література Російська мова, зарубіжна (світова) література (за вибором)
4. Фольклористика Українська мова
та література
5. Мистецтвознавство Українська мова
та література
6. Літературна творчість Українська мова
та література
ІІ. Мовознавства
1. Українська мова Українська мова та література
2. Ділова українська мова Українська мова та література
3. Російська мова Російська мова
4. Китайська мова Китайська мова
5. Іспанська мова Іспанська мова
6. Англійська мова Англійська мова
7. Німецька мова Німецька мова
8. Французька мова Французька мова
ІІІ. Філософії та суспільствознавства
1. Філософія Історія України
2. Соціологія Історія України
3. Правознавство Історія України
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії Історія України
5. Педагогіка Українська мова
та література
6. Журналістика Українська мова
та література
IV. Історії
1. Історія України Історія України
2. Археологія Історія України
3. Історичне краєзнавство Історія України
4. Етнологія Історія України
5. Всесвітня історія Історія України
V. Наук про Землю
1. Географія
та ландшафтознавство
Географія
2. Геологія, геохімія
та мінералогія
Географія
3. Кліматологія
та метеорологія
Географія
4. Гідрологія Географія
VІ. Технічних наук
1. Технологічні процеси
та перспективні технології
Фізика, математика
(за вибором)
2. Електроніка та приладобудування Фізика, математика
(за вибором)
3. Матеріалознавство Фізика, математика
(за вибором)
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування
і робототехніка
Фізика, математика
(за вибором)
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології Фізика, математика
(за вибором)
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження Фізика, математика
(за вибором)
7. Науково-технічна творчість та винахідництво Фізика, математика
(за вибором)
VІІ. Комп’ютерних наук
1. Комп’ютерні системи
та мережі
Математика
2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем Математика
3. Технології програмування Математика
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту Математика
5. Internet-технології
та WEB дизайн
Математика
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми Математика
VIІІ. Математики
1. Математика Математика
2. Прикладна математика Математика
3. Математичне моделювання Математика
IX. Фізики і астрономії
1. Теоретична фізика Фізика
2. Експериментальна фізика Фізика
3. Астрономія
та астрофізика
Фізика
4. Аерофізика та космічні дослідження Фізика
X. Економіки
1. Економічна теорія
та історія економічної думки
Математика
2. Мікроекономіка
та макроекономіка
Математика
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит Математика
4.Інноваційний менеджмент та логістичні процеси Математика
5. Управління персоналом Математика
XI. Хімії та біології
1. Загальна біологія Біологія, хімія
(за вибором)
2. Біологія людини Біологія, хімія
(за вибором)
3. Зоологія, ботаніка Біологія, хімія
(за вибором)
4. Медицина Біологія, хімія, фізика
(за вибором)
5. Валеологія Біологія, хімія
(за вибором)
6. Психологія Біологія, історія України
(за вибором)
7. Хімія Хімія
ХІI. Екології та аграрних наук
1. Екологія Біологія, хімія, українська мова та література
(за вибором)
2. Охорона довкілля
та раціональне природокористування
Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)
3. Агрономія Біологія, хімія
(за вибором)
4. Ветеринарія та зоотехнія Біологія, хімія
(за вибором)
5. Лісознавство Біологія, математика
(за вибором)
6. Селекція та генетика Біологія, математика
(за вибором)

Контрольні завдання попередніх років

Приєднані документи:

Вимоги до робіт МАН ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ НИЗОВОГО БАРОКО В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ Теми МАН
Переглядів: 209
Дата публікації: 09:00 04.09.2017
Директор гімназії

Чуб Світлана Володимирівна

Інформація для випускників
Електронне звернення
Рік німецької мови
Пошук